Advocatenkantoor Sarrari voert een algemene rechtspraktijk met de nadruk op het arbeids- en sociaalzekerheidsrecht

Sluiting productielocatie. Bestuurders opgelet!

De bestuurders van een (dochter)vennootschap in (internationaal) concernverband dienen zelfstandig een afweging te maken, en mogen niet zomaar een doorgeefluik zijn van de concernleiding, bij het nemen van een besluit tot het sluiten van de fabriek. Dat volgt uit een uitspraak van 8 oktober 2013 van het Gerechtshof Amsterdam (hierna: ‘Ondernemingskamer’). In deze zaak beval de Ondernemingskamer een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de besloten vennootschap, te Dokkum.

Sluiting productielocatie

Collectief ontslag door bedrijfssluiting.  

De regelgeving omtrent collectief ontslag bij bedrijfssluiting is omvangrijk en complex. Hieronder wordt getracht aan te geven waarop de werkgever onder andere dient te letten.

Collectief ontslag door bedrijfssluiting