Arbeidsrecht

Personeel en arbeid zijn twee factoren die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en de drijvende kracht vormen achter de samenleving. Om dit alles in goede banen te leiden, zal een derde factor eraan gekoppeld dienen te worden: ‘het arbeidsrecht’.

Het arbeidsrecht is een rechtsgebied dat – vanuit zijn aard en inhoud – steeds handelt over het tegengestelde belang tussen werkgever en werknemer.

De wet- en regelgeving omtrent arbeidsrecht is gecompliceerd. Advocatenkantoor Sarrari staat zowel werkgevers als werknemers bij.

– Adviserend: preventief, organisatorisch, probleemoplossend.
– Preventief ondersteunend bij dreigende (arbeids) conflictsituaties.
– Daadkrachtig ondersteunend bij een gang naar de rechter.

Het doel is steeds om arbeidsgeschillen op te lossen en de langdurige trajecten die daaruit kunnen voortvloeien te voorkomen.