Van tijdelijke naar vaste dienst

Wanneer heb ik een vast contract oftewel arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

U heeft een vast contract ofwel arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op het moment dat:

 1. de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet langer dan 6 maanden en een periode van 2 jaar hebben overschreden. Deze regel is niet van toepassing op een arbeidsovereenkomst van maximaal 3 maanden die direct volgt op een arbeidsovereenkomst voor 2 jaar of langer; of
 1. meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met tussenpozen van niet langer dan 6 maanden elkaar hebben opgevolgd.

U kunt de formule 3x6x2 gebruiken als ezelsbruggetje. Niet meer dan 3 contracten met tussenpozen van ten hoogste 6 maanden en niet langer dan 2 jaar.

De bovenvermelde regels worden ook wel de ketenregeling genoemd. Deze geldt ook bij opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers, die redelijkerwijs geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn ten aanzien van de arbeid. Bij cao of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan kan hiervan ten nadele van de werknemer worden afgeweken.

Uitzonderingen

 1. De periode van twee jaar wordt verlengd tot maximaal 4 jaar en 6 maanden voor werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.
 1. Bij schriftelijke overeenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan kan voor een bestuurder van een rechtspersoon ten nadele worden afgeweken van de periode van 2 jaar genoemd onder 1.
 1. Bij cao of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan kan de termijn van 2 jaar worden verlengd tot maximaal 4 jaar en het aantal arbeidsovereenkomsten van drie worden verhoogd naar 6 als het een uitzendovereenkomst of bepaalde functies betreft.
 1. Bij cao of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan kunnen de tussenpozen worden verkort tot maximaal 3 maanden voor functies die als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden maximaal 9 maanden kunnen worden uitgeoefend per jaar en niet aansluitend door dezelfde werknemer verricht kunnen worden langer dan 9 maanden.
 1. Bij cao of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan kunnen de bovenvermelde regels (kan de ketenregeling) buiten toepassing worden verklaard voor:
 • bepaalde functies in een bedrijfstak op aanwijzing van de Minister van Sociale Zaken;
 • arbeidsovereenkomsten omwille van de educatie van de werknemer.

Niet van toepassing

De ketenregeling is niet van toepassing op:

 1. arbeidsovereenkomsten in verband met de beroepsbegeleidende leerweg;
 1. de arbeidsovereenkomst met een werknemer die nog geen 18 jaar is en gemiddeld niet meer dan 12 uur per week heeft gewerkt.