Nieuws

Concurrentie- en relatiebeding niet geschonden door de werknemer

De werkgever vorderde van de kantonrechter Rotterdam om de werknemer te verbieden het werk voor te zetten bij een in haar ogen concurrent en tot betaling van de daarbij behorende boetes wegens het overtreden van het concurrentie- en relatiebeding. De kantonrechter wees de vorderingen af (ECLI:NL:RBROT:2018:2506).

Concurrentiebeding niet geschonden door de werknemer

Eerste Bitcoin-ontslag

De handel in Bitcoins is in Nederland steeds meer toegenomen. Dat betekent dat onder de werkgevers er werknemers zullen zijn, die zich hiermee bezig houden. In dit geval hield de werknemer zich bezig met het zogenaamde ‘minen van bitcoins’. Hij had thuis enkele bitcoinmachines staan. Op een gegeven moment besloot hij zonder toestemming van de werkgever en in het geheim een bitcoinmachine te installeren in een serverkast bij de werkgever. Met deze machine kon hij virtueel bitcoins delven. De werkgever kwam hier achter en ontsloeg de werknemer die in dienst was als systeembeheerder op staande voet. De werknemer stapt hierop naar de kantonrechter.

Eerste Bitcoin-ontslag

spidometer-with-100kph-on-it-1160068

Vliegmaatschappij mag piloot niet ontslaan na fatale straatrace met vader

De kantonrechter Amsterdam heeft het ontslagverzoek van een piloot van een luchtvaartmaatschappij afgewezen (ECLI:NL:RBAMS:2018:694). Nadat hij betrokken was geweest bij een noodlottig auto-ongeval.

Vliegmaatschappij mag piloot niet ontslaan na fatale straatrace met vader

Collectief ontslag door bedrijfssluiting.  

De regelgeving omtrent collectief ontslag bij bedrijfssluiting is omvangrijk en complex. Hieronder wordt getracht aan te geven waarop de werkgever onder andere dient te letten.

Collectief ontslag door bedrijfssluiting

Gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet

Met ingang van 1 juli 2017 wordt de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. De achtergrond van deze wijziging is gelegen in het feit dat de arbeidsmarkt is veranderd en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking wordt van steeds groter belang.

Gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet

Terugvordering studiefinanciering

De Dienst Uitvoering Onderwijs (‘DUO’) kan op basis van objectiveerbare en verifieerbare gegevens een huisbezoek afleggen om te controleren of de student daadwerkelijk uitwonend is. Als uit de controle van het huisbezoek blijkt dat de student niet uitwonend is, kan DUO het teveel betaalde bedrag aan studiefinanciering terugvorderen vanaf de datum van de laatste adreswijziging in de Basisadministratie Personen (echter niet voor de datum van de wetswijziging van 1 januari 2012), en eventueel een boete opleggen. De rechtbank Amsterdam oordeelde in een recentelijk geval dat een dergelijk besluit door DUO tot een onbillijke situatie heeft geleid (Rechtbank Amsterdam 19-03-2015 ECLI:NL:RBAMS:2015:1599).

Terugvordering studiefinanciering

Hoge Raad wijst afspraak om onbepaalde tijd contract te omzeilen af

De wet bepaalt nu nog dat wanneer werkgever en werknemer meer dan 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zonder tussenpozen van langer dan drie maanden achter elkaar sluiten dat dan de vierde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt, ook wel ketenregeling genoemd.

Om deze wettelijke regeling te omzeilen had de werkgever bij het sluiten van de vierde arbeidsovereenkomst met werknemer tegelijkertijd een andere overeenkomst gesloten, waarbij werd afgesproken dat de vierde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd per 1 januari 2012 zou eindigen. Deze oplossing is door de Hoge Raad afgewezen (09-01-2015).

Hoge Raad wijst afspraak van werkgever om onbepaalde tijd contract te omzeilen af

Vakantie en ontslag op staande voet

Levert het opnemen van vakantie zonder toestemming van de werkgever ontslag op staande voet op? Deze vraag heeft het Hof Den Bosch bij uitspraak van 20 mei 2014 in dit geval ontkennend beantwoord (publicatiedatum 21 mei 2014).

Vakantie en ontslag op staande voet

Overtreding geheimhoudings- en relatiebeding? 

De besloten vennootschap X te Enschede stelt circa 2 mln. Euro schade te hebben geleden en vordert in kort geding onder meer van zijn in België woonachtige ex-werknemer dat hij zich zal onthouden van het overtreden van het geheimhoudings- en relatiebeding. Deze vordering heeft de Rechtbank Overijssel bij uitspraak van 13 mei 2014 echter afgewezen (publicatiedatum 20 mei 2014).

Overtreding geheimhoudings- en relatiebeding

Sluiting productielocatie. Bestuurders opgelet

De bestuurders van een (dochter)vennootschap in (internationaal) concernverband dienen zelfstandig een afweging te maken, en mogen niet zomaar een doorgeefluik zijn van de concernleiding, bij het nemen van een besluit tot het sluiten van de fabriek. Dat volgt uit een uitspraak van 8 oktober 2013 van het Gerechtshof Amsterdam (hierna: ‘Ondernemingskamer’). In deze zaak beval de Ondernemingskamer een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de besloten vennootschap, te Dokkum.

Sluiting productielocatie