Sociaal Zekerheidsrecht

Het sociale zekerheidsrecht is het stelsel van wetten en maatregelen op het terrein van de sociale zekerheid. Dit stelsel heeft tot doel de financiƫle zekerheid van burgers te helpen waarborgen. Men kan onder meer denken aan de Wet werk en bijstand, Werkloosheidswet, Arbeidsongeschiktheid (w.o. WIA/WAO), Algemene kinderbijslagwet en Algemene ouderdomswet. In dit kader staat Advocatenkantoor Sarrari u onder andere bij:

  • geschillen over het toekennen en intrekken van uitkeringen en over de hoogte daarvan;
  • geschillen over boeten en maatregelen;
  • geschillen over terugvordering van uitkeringen;
  • geschillen over de doorbetaling van loon tijdens ziekte;
  • geschillen over studiefinanciering.