Algemene ouderdomswet (AOW)

Algemene Ouderdomswet (AOW)

AOW is een basispensioen van de Rijksoverheid. Heeft u in Nederland gewoond of gewerkt? Dan ontvangt u AOW van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vanaf uw AOW-leeftijd tot uw overlijden.

In 2020 is de AOW-leeftijd 66 jaar en vier maanden en de aanvangsleeftijd 16 jaar en vier maanden.

In 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar en vier maanden en de aanvangsleeftijd 16 jaar en vier maanden.

In 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar en zeven maanden en de aanvangsleeftijd 16 jaar en zeven maanden.

In 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar en tien maanden en de aanvangsleeftijd 16 jaar en tien maanden.

In 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar en de aanvangsleeftijd 17 jaar.