Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Als u geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, kunt u een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aanvragen. De WW is een tijdelijke uitkering om het verlies aan inkomen tussen 2 banen op te vangen.

Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering?

Als u werknemer bent en geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, heeft u mogelijk recht op een WW-uitkering. Hiervoor moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden WW-uitkering

U heeft recht op een WW-uitkering:

1. als u bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is meestal het geval als u werkzaam bent als werknemer en de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt;

2. als u 5 uur of meer van uw arbeidsuren per week verliest en geen recht hebt op loon over die uren;

3. als u direct beschikbaar bent voor betaald werk;

4. als u minimaal 26 weken heeft gewerkt in de 36 weken voordat u werkloos werd (wekeneis). Weken waarin u als zelfstandige heeft gewerkt, tellen niet mee. Dit geldt ook voor weken die al zijn meegeteld voor een eerdere uitkering;

5. als u niet valt onder 1 van de uitsluitingsgronden (dit is bijvoorbeeld het geval als u in detentie verblijft);

6. als u niet door eigen schuld werkloos bent geworden. Als u zelf ontslag neemt, heeft u alleen in uitzonderingssituaties recht op een WW-uitkering.