Ziektewet

Ziektewet

Kunt u door ziekte niet werken? En kunt u geen aanspraak maken op doorbetaling van loon door uw werkgever? Dan kunt u een ziektewetuitkering krijgen. Heeft u geen werkgever? Dan kunt u zich in sommige situaties vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet.

Recht op Ziektewet-uitkering

U heeft een werkgever

Als u een werkgever heeft, bent u meestal verplicht verzekerd voor ziekte. Wordt u ziek? Dan blijft uw werkgever in de meeste gevallen uw loon doorbetalen en heeft u geen recht op ziektewetuitkering. In bijzondere situaties heeft u toch recht op een ziektewetuitkering:

1. U valt onder de no-riskpolis.
2. U wordt ziek door uw zwangerschap of bevalling.
3. U wordt ziek door orgaandonatie.

U heeft geen werkgever

In de volgende situaties heeft u, ondanks dat u geen werkgever heeft, toch recht op een ziektewetuitkering:

1. U bent uitzendkracht en ziek.
2. U bent oproepkracht of invalkracht en ziek.
3. U heeft een fictief dienstverband en bent ziek (voor o.a. thuiswerkers, musici en artiesten).
4. Uw contract loopt af tijdens uw ziekte.
5. U bent ziek geworden binnen 4 weken na afloop van uw contract.
6. U heeft een WW-uitkering en bent ziek.
7. U heeft een WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering en bent ziek.
8. U bent vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet.
9. U werkt door nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt en u wordt ziek.

Geen recht op Ziektewet-uitkering

Als u geen werkgever heeft, bent u niet verzekerd voor de Ziektewet. U heeft dan geen recht op ziektewetuitkering. Er zijn ook andere situaties denkbaar waarin u geen recht heeft op een uitkering van de Ziektewet:

1. U begint of heeft een eigen bedrijf.
2. U bent directeur-grootaandeelhouder (dga)(wel werkgever, geen recht op ziektewetuitkering, maar wel recht op loondoorbetaling bij ziekte).
3. U bent alfahulp (wel werkgever, gedurende maximaal 6 weken recht op loondoorbetaling bij ziekte, geen recht op ziektewetuitkering).
4. U onderbreekt uw werk voor korte tijd.
5. U werkt in het buitenland.